Bransjer

Energi

Planlegg på forhånd. Reager tidlig. Grip trygt inn. Med proaktiv hendelsestyring og krisehåndtering i energisektoren.

FACT24 Visual Bransje Energi

Målet: Å stoppe farlige kjedereaksjoner på et tidlig stadium

En verden uten energi er rett og slett ikke lenger håndterbar for oss. Bo, reise, arbeid eller fritid – livet vårt fungerer ikke lenger uten drivstoff, strøm og energikilder. Hvis energiforsyningen faller bort i lang tid, settes kjedereaksjoner raskt i gang. Bensinstasjoner, minibanker og transportsystemer fungerer ikke lenger, grunnleggende forsyninger og dagliglivet rammes.

Krisehåndteringen for kritiske funksjoner må derfor utformes så sikkert og motstandsdyktig som mulig og gripe inn så tidlig og pålitelig som mulig for å stoppe kjedereaksjoner. Utvalget av potensielle farer er bredt: Tekniske feil, brann, flaskehalser i forsyning, sabotasje eller lekkasje er bare noen få eksempler der det er viktig å handle raskt og besluttsomt. En avgjørende suksessfaktor for profesjonell, effektiv krisehåndtering er gode forberedelser. Med FACT24 tilbyr vi derfor ideelle forutsetninger og støtter kriseledere med kriseforebygging, digital beredskapsplanlegging, tidlig overvåking av små hendelser og krisehåndtering, inkludert varsling og oppgavestyring samt regelmessige rapporter og dokumentasjon. FACT24 er redundant oppbygd i flere nivåer, og som Software-as-a-Service-løsning er den alltid klar til bruk – overalt. Dette garanterer vi også i kontraktsform. Slik at kjedereaksjoner kan stoppes tidlig.

Werner Meier, Alpiq
Werner Meier, Head of Group Security & BCM at Alpiq

“Bare en krisehåndterings- og varslingsløsning som er uavhengig av en enkelt nettverksleverandør garanterer at Alpiq fortsatt vil være handledyktig hele tiden, selv i tilfelle store sammenbrudd i infrastrukturen i Sveits”

Raphael Heldt, ansvarlig for sikkerhet, virksomhetskontinuitet og kriseledelse i TOTAL Tyskland, forteller om hans erfaring som kunde med bruk av FACT24.

FACT24 Case Study Alpiq front page shadow

Casestudie Alpiq

Lær mer om bruken av FACT24 på Alpiq og last ned hele casestudien nå!

Å beskytte verdier og eiendeler med FACT24 betyr:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid


Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Uavhengig og handlingsdyktig hele tiden

Som SaaS-løsning er FACT24 uavhengig av din IT – og vi garanterer kontraktsmessig en systemtilgjengelighet på minst 99,50 prosent.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid


Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.