Bransjer

Finans og forsikring

Sikre at økonomiske og personlige verdier er i gode hender: Proaktiv hendelsesstyring og krisehåndtering for finans- og forsikringsbransjen.

Finance Bank Business Banking Stock

Når tillit er en del av virksomheten, er proaktiv krisehåndtering en selvfølge.

Det finnes knapt en sektor som er bedre forberedt på risiko og forstyrrelser enn finanssektoren. Innbrudd, dataangrep, bombetrusler eller terrorangrep er dessverre en del av virkeligheten i arbeidslivet. Selv en mindre hendelse kan forårsake betydelig økonomisk skade. Men bransjen må også alltid være godt forberedt på branner, naturkatastrofer eller pandemier. For banker er en kritisk samfunnsfunksjon og kan ikke svikte.

Profesjonell hendelsesstyring og krisehåndtering er derfor helt nødvendig for god forebygging og rask inngripen i en uønsket hendelse. Med FACT24 kan finansselskaper og forsikringsselskaper bygge opp en omfattende krisehåndtering: fra forebyggende tiltak som hjelper til med å minimere risiko via kontinuerlig risikoovervåking og digital beredskapsplanlegging, effektiv varsling av ansatte og krisestab med et tastetrykk og proaktiv, digital krisehåndtering til situasjonsrapporter og revisjonssikker dokumentasjon av alle tiltak for analyse og samsvar.

Som SaaS-løsning er FACT24 også sikret mot svikt og pålitelig tilgjenglig: Vi garanterer kontraktsmessig at systemene våre er tilgjengelige og utvikler FACT24 under et styringssystem som er ISO-sertifisert flere ganger (ISO/IEC 27001 for informasjonssikkerhet og ISO 22301 for kontinuitet). Uansett hvilket scenario: Du kan stole på FACT24.

Manfred Arquin, sikkerhetsansvarlig i Raiffeisenlandesbank

«Hadde vi allerede brukt FACT24 [i begynnelsen av koronakrisen], ville det ha spart oss for mye arbeid.»

Overbevist av FACT24:

40%
av topp ti i forsikringsbransjen globalt

«Vi valgte FACT24, fordi det virket brukervennlig og pålitelig. Nå som vi har brukt FACT24 i noen år, kan vi slå fast at dette var en riktig beslutning»

Thomas Heyer, Business Continuity Manager – forsikringsselskapet Barmenia

Å beskytte verdier og eiendeler med FACT24 betyr:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid


Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Uavhengig og handlingsdyktig hele tiden

Som SaaS-løsning er FACT24 uavhengig av din IT – og vi garanterer kontraktsmessig en systemtilgjengelighet på minst 99,50 prosent.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid


Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.