Bransjer

Helse og farmasi

Forebygging, akutt behandling, etterbehandling: Med FACT24 fungerer krisehåndtering helhetlig.

FACT24 Visual Health Sector

Ingenting er viktigere enn å beskytte helsen. Proaktiv hendelses- og krisehåndtering for sykehus og farmasøytiske selskaper.

Enten det dreier seg om hendelser med store skader, som en masseskadehendelse, evakuering av bygninger eller andre fare- og skadesituasjoner som brann, tekniske feil eller IT-svikt. Hendelser kan få vidtrekkende konsekvenser både på sykehus og i farmasøytiske selskaper. Sykehus må sørge for rask og god behandling av pasienter – selv ved katastrofetilfeller som en epidemi eller pandemi. Farmasøytiske selskaper er ansvarlige for sikkerheten til sine ansatte, miljøet, lokalbefolkningen og kunder. På begge områder er det helt essensielt å opprettholde prosessene for et fungerende helsesystem. Kravene til profesjonell krisehåndtering og hendelsesstyring er tilsvarende høye.

Med FACT24 støtter vi de ansvarlige i alle faser av en krise: Fra kriseforebygging og digital beredskapsplanlegging, via risikoovervåking og automatisert varsling av medisinsk personell og ansatte, til krisehåndtering. Inkludert digital oppgavestyring og retur til normal drift. FACT24 er selvfølgelig i samsvar med GDPR, slik at sensitive personopplysninger også får tilsvarende høyt beskyttelsesnivå.

Casestudie Klinikum rechts der Isar avec ombre
Finn ut mer om bruken av FACT24 sykehuset i Munich “Klinikum rechts der Isar” og last ned den fulle casestudien nå!

Casestudie: Klinikk Rechts der Isar

Overbevist av FACT24:

> 140 virksomheter
innen helse og farmasøytisk industri

Kunde Wellcome

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 betyr:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Accident

Effektiv varsling

Varsle med et tastetrykk og helt fleksibelt i henhold til dine krav til logikk, følgealarmer eller tilbakemeldingstyper.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Work on several incidents simultaneously, long-term and independent of location.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid

Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommunisere profesjonelt

Opptre sikkert utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media, kunder, leverandører og pårørende.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.