Bransjer

Industri og handel

Er mennesker, miljø eller materiell og eiendom i fare? Tidlig inngripen og profesjonell kommunikasjon beskytter verdier og omdømme.

FACT24 Visual Industry Production Plant

Proaktiv hendelsesstyring og krisehåndtering for industri og handel

Metalldeler i sjokoladeplater, skadelige stoffer i barneleker, en defekt komponent i en bil, en ulykke med farlige stoffer eller en gasseksplosjon – hendelser og feil i industri og handel truer ikke bare menneskeliv og miljø. For industriselskaper handler det ofte også om å beskytte sensitive og verdifulle systemer mot skade. Rask inngripen i alvorlige situasjoner er derfor avgjørende.

Uansett om et driftsanlegg må evakueres, det lekker olje eller gass, tilbakekalling av et produkt må iverksettes, eller en naturkatastrofe truer – industri og detaljhandel trenger profesjonelle krisehåndteringsløsninger og automatiske varslingssystemer for å være forberedt på slike scenarier. Med FACT24 støtter vi industrifagfolk i alle faser av en krise – fra digitalisert kriseforebygging via beredskapsplanlegging og hendelsesstyring eller krisehåndtering til automatisert, revisjonssikker dokumentasjon.

Karl Rengstorf, Head of Site Security & Emergency Management, SCHOTT AG
Karl Rengstorf, sjef for sikkerhets- og beredskapshåndtering, SCHOTT AG

«Vi trenger derfor et varslingssystem som er enkelt å bruke selv i hektiske situasjoner, og som vi kan stole på at fungerer.»

Overbevist av FACT24:

1/3 av TOPP 50
industrisselskaper i Europa

4 av TOPP 5
bilprodusenter i Europa

5 av TOPP 10
selskap med høyest omsetning i Europa

4 av TOPP 10
internasjonale kjemibedrifter

1/4 av
de største detaljhandelselskapene i Europa

Kunde Schott AG
Kunde Audi

Kommunikationskrisen erfolgreich meistern - Unternehmenssprecher mit Mikrofonen

Proaktiv krisehåndtering for å sikre omdømme

I kriser der det er en høyt offentlig bevissthet er ytterligere en risiko: Tap av omdømme. En viktig komponent i vellykket krisehåndtering er proaktiv og åpen intern og ekstern kommunikasjon. FACT24 støtter organisering av eksterne henvendelser fra for eksempel media, kunder eller innbyggere. FACT24 kombinerer alle funksjonene i en omfattende krisehåndtering på én enkelt plattform.

Hva kunder fra industrisektoren mener om FACT24

Konrad Schlupf, IT Servicedesk i Audi AG, forteller om hans erfaring med FACT24 – Integrert løsning for proaktiv krisehåndtering og varsling.

Raphael Heldt, ansvarlig for sikkerhet, virksomhetskontinuitet og kriseledelse i TOTAL Tyskland, forteller om hans erfaring som kunde med bruk av FACT24.

Betydelige fordeler med FACT24:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid

Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommunisere profesjonelt

Opptre sikkert utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med kunder, media og pårørende, inkludert opprettelse av informasjonstelefoner.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.