Bransjer

IT og telekommunikasjon

Den digitale økonomien har ingen åpningstider. Det har heller ikke FACT24.
Klar til innsats 24/7. Garantert.

Reager raskt, begrens skader – hendelsesstyring og krisehåndtering innen IT og telekommunikasjon

IT og telekommunikasjon er motoren og livsnerven til den digitale økonomien. Hvis de svikter, lider selskapene store tap hvert minutt. Samtidig øker truslene mot nettverk og systemer jevnt og trutt – både i kvantitet og kvalitet. I tillegg til generelle trusler som brann, vannskade eller naturkatastrofer, er det et økende antall målrettede dataangrep med virus, trojanere eller DDOS-angrep. Hastighet og uavhengighet er da første bud for krisehåndteringen. For hvis det verste skjer, må de ansvarlige administratorene, krisestaben og kundene varsles og mobiliseres umiddelbart – særlig hvis din egen IT-/telekommunikasjonsinfrastruktur er begrenset eller «nede» som et resultat av angrepet.

Vi utformet bevisst FACT24 som en SaaS-løsning som er tilgjengelig uavhengig av egne kommunikasjonssystemer, og som er garantert tilgjengelig minst 99,50 prosent – for pålitelig krisehåndtering i alle situasjoner. Med vårt krisehåndteringssystem er selskap optimalt forberedt på risiko og systemfeil. FACT24 støtter deg ikke bare i hendelsesstyring eller krisehåndtering, men også i forebygging og risikoovervåking samt varsling, oppfølging av kritiske situasjoner og retur til normal drift. Slik at du raskt kan si: Alle systemene kjører.

«Heldigvis har datasentrene våre i IBM Sveits hittil blitt spart for en alvorlig hendelse. Men med den enkle håndteringen via FACT24, føler vi oss optimalt forberedt hvis det verste skulle skje.»

IBM SOD Sveits

Overbevist om behovet for proaktiv krisehåndtering?

87%
av IT-eksperter forventer større fokus på risiko- og katastrofeplanlegging*

* https://www.appdynamics.com/blog/news/agents-of-transformation-report-2020/

Slik håndterer du kriser proaktivt med FACT24

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Work on several incidents simultaneously, long-term and independent of location.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid

Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Uavhengig og handlingsdyktig hele tiden   

Arbeid med SaaS-løsningen uavhengig av din egen IT med en garantert systemtilgjengelighet på 99,50 prosent. 

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.