Bransjer

Logistikk og transport

Trygt fra A til B. Forberedt fra A til Å. Med FACT24.

FACT24 Visual Ship

Proaktiv hendelsesstyring og krisehåndtering for transport og logistikk: For å beskytte liv og verdifull last

Skader på last, tap av last, ulykker med farlig gods eller mennesker – på vei fra A til B kan det uventede skje når som helst. For at personer og varer skal komme trygt og tidsnok frem, er det det nødvendig med nøyaktige organisasjonsprosesser, men fremfor alt detaljerte planer for hendelser og kriser. De sørger for at konsekvensene forblir så små som mulig i en farlig situasjon. For selv den minste forsinkelse kan raskt føre til store kostnader.

Start alle trinn raskt og presist, og koordiner dem på en åpen og sikker måte

I en krise må blant annet ledere informeres så raskt som mulig, krisestab og kvalifiserte spesialister må koordineres eller informasjonstelefoner må settes opp for publikum på kort varsel. For at det forutsigbare ikke skal treffe en uforberedt krisehåndtering, muliggjør vi også digitalisert kriseforebygging og beredskapsplanlegging med vårt proaktive krisehåndteringssystem FACT24. I tillegg kan mulige krisescenarier, som ekstremvær, eller globale begivenheter, som mulig utbrudd av en pandemi, observeres på et tidlig stadium, og man kan utarbeide en handlingsplan. Under en krise eller en katastrofe sørger FACT24 for effektiv varsling, sikker kommunikasjon og effektiv, digitalisert oppgavestyring. Fra hvor som helst i verden.

FACT24 Visual Logistic Container

«Det hjelper oss å gripe inn tidlig, kommunisere tydelig og være tilgjengelig. Ved å handle tidlig og ta en proaktiv tilnærming kan vi informere kunder og media raskt, i stedet for å behandle hundrevis av henvendelser fra kunder og media reaktivt.»

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef, Vy tog

Overbevist av FACT24:

2 av de 5

logistikkselskapene med høyest omsetning i Europa

Med FACT24 kan du:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid

Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommuniser aktivt

Opptre raskt og målrettet utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media, interessenter og publikum.

Icon F24 Audit-proof documentation

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.