Bransjer

Offentlig sektor

Til beste for alle. Profesjonell krisehåndtering for offentlige virksomheter med FACT24.

FACT24 Visual Organisation People Discussing

Stort ansvar og nye utfordringer: Den offentlige sektoren trenger sterke partnere i krisehåndtering.

Skoler og universiteter, svømmehaller, aldershjem, idrettsplasser eller kulturinstitusjoner. Å sørge for sikkerhet i offentlige anlegg i seg selv en oppgave med mye ansvar. Ekstremvær, noe som blir stadig vanligere i kjølvannet av klimaendringene, eller utbrudd av pandemier gir også de ansvarlige i offentlige virksomheter store og delvis nye utfordringer. Ved skade på mennesker eller trusselsituasjoner i offentligheten, må de handle raskt og effektivt. Om nødvendig varsle nødetater og spesialstyrker og samtidig informere offentligheten åpent om hva som skjer og nødvendige sikkerhetstiltak.

Med FACT24 gjør vi det mulig for offentlige virksomheter med tidlig og målrettet krisehåndtering: Med digital kriseforebygging og beredskapsplanlegging samt muligheten for å observere risikoer og hendelser på et tidlig stadium og forberede seg på mulige kriser. Ved en uønsket hendelse varsler FACT24 automatisk, raskt og sikkert alle relevante grupper med et tastetrykk. Koordinering av innsatsstyrker og ekspertgrupper, oppgavestyring, situasjonsrapporter og dokumentasjon – alt skjer digitalt og åpent for alle involverte. Vi utvikler og driver FACT24 ut fra et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO/IEC 27001 og ISO 22301. Som en svært tilgjengelig SaaS-løsning er FACT24 pålitelig operativ 24/7 og hjelper dermed offentlige virksomheter med å sikre innbyggernes sikkerhet.

«Det vi virkelig ønsket med produktet var ikke bare et varslingssystem, men en løsning der vi kunne ha ALL informasjon på ETT sted.»

Steven Clare, Emergency Planning Officer, East Sussex Resilience & Emergency Partnership Team

FACT24 brukes av:

> 450
Offentlige virksomheter

Slik håndterer du kriser proaktivt med FACT24:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Group

Koordinert samarbeid

Bruk proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Uavhengig og handlingsdyktig hele tiden

Arbeid med SaaS-løsningen uavhengig av din egen IT med en garantert systemtilgjengelighet på 99,50 prosent.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.