Bruksområder

Risikoovervåking

Integrert smart grensesnitt og tidlig varsling

FACT24 Risk Monitoring Risk Management

Risiko er registrert: Fare eller mulighet?

Risiko! Vi forbinder det vanligvis først med en fare. Hos oss i F24 ser vi mulighetene i risikoer. Muligheten til å motvirke alvorlige kriser på et tidlig stadium. For hvis du holder øye med risikoen og kontinuerlig overvåker utviklingen, kan du selv ved de minste endringene proaktivt treffe tiltak for å beskytte liv og eiendom – gjennom omfattende risikoovervåking, smart integrering av eksterne systemer og proaktiv hendelsesstyring.

Risikoovervåking er en sentral del av FACT24: Med en rekke koblinger til eksterne systemer og en profesjonell partner. FACT24 kan kobles til ulike tekniske enheter, IT-systemer og smarte sensorer. Disse kan kobles direkte til FACT24, for eksempel via e-post, SMS, nettjenester eller VDS-grensesnitt og utløse automatiske alarmer så snart det minste avvik oppstår. På denne måten blir selv små forstyrrelser oppdaget før de kan forårsake store skader, og vanligvis før mennesker ville ha lagt merke til dem.

FACT24 Case Study Avinor Cover

Casestudie Avinor

Lær mer om bruken av FACT24 hos Avinor og last ned hele casestudien nå!

FACT24 Riskmonitoring A3M Worldwide

Via den integrerte tidligvarslingstjenesten «A3M Global Monitoring» får FACT24-kunder også pålitelige, tidlige varsler fra hele verden. Basert på over 500 verifiserte nyhetskilder, inkludert nyhetsbyråer, varslingssentre for orkan og jordskjelv samt sosiale medier, gir den nett- og kartbaserte tjenesten pålitelig informasjon om risikoer som nærmer seg – fra politisk uro via naturkatastrofer og stormer til helsefarer som en pandemi.

Selv om du aldri helt kan unngå risiko, gir FACT24 deg sjansen til å identifisere dem på et tidlig stadium og å gripe inn proaktivt. I beste fall er det tilstrekkelig, og krisen inntreffer aldri.

Hendelsesstyring: Forsprang gjennom målrettet tidlig varsling

De viktigste områdene for profesjonell risikoovervåking: For at kriseledere kan handle før et defekt vannrør oversvømmer datasenteret, en liten teknisk feil lammer hele produksjonsprosessen, eller en pandemi lammer selskapet:

Icon F24 Globe

Overvåking av den globale utviklingen

Bruk tidlig varsling om globale tema med overvåking av søkeord i over 500 bekreftede nyhetskilder via tilleggsmodulen A3M.

Icon F24 Cyber attack

IT-varsling


Overvåk IT-infrastrukturer som servere, nettverk eller sikkerhetsteknologi, og koble disse systemene til FACT24, slik at du ikke mister tid i en uønsket hendelse.

Icon F24 Company

Anleggsstyring


Koble brannalarmer, vannsensorer, innbruddsalarmer, klimaanlegg, ventilasjon og andre bygningstekniske installasjoner til FACT24.

Icon F24 Partner

Produksjon og lager


Koble tekniske systemer i produksjon, lager og forsyningskjede til FACT24.

Icon F24 Accident

Viktige støttetilfeller


Utløs alarmer når kritiske grenseverdier overskrides.

Icon F24 Virtual chat room

Overvåking av sosiale medier 

Hold øye med de sosiale nettverkene, eller koble overvåkingsverktøyene direkte til FACT24.

FACT24 CIM: Tilleggsmodul A3M Global Monitoring

Med FACT24 CIM starter er tilleggsmodulen for tidligvarslings- og informasjonssystemet Global Monitoring fra A3M tilgjengelig. Den internasjonale kriseovervåkingen er integrert direkte i Collaboration Dashboards og varslingsprosesser i FACT24. For eksempel kan du automatisk utløse alarmer i FACT24 basert på lokale hendelser og definerte hendelseskategorier.

Følgende A3M Global Monitoring-tjenester kan integreres i FACT24 Collaboration Dashboards:

  • Verdensomspennende tidlig krisevarsel basert på redaksjonelt validerte rapporter
  • Tilgang til oppdatert land- og byinformasjon med reiseråd for forretningsreisende (over hele verden)
  • Individuelt konfigurerbar varsling via e-post (reisevarsler)
  • Kriseovervåking skreddersydd til faktiske booking- og GPS-data (Travel Tracking System)
  • Med A3M Global Monitoring-appen blir ansatte over hele verden informert om farer der de befinner seg eller der de skal reise, ved hjelp av push-varsler. I tillegg kan ansatte bruke appen til å motta farevurderinger og instruksjoner om hvordan de skal forholde seg til ulike typer hendelser.

Få en oversikt over den globale verden med tilleggsmodulen A3M Global Monitoring

I dag arbeider så godt som alle selskaper internasjonalt. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for dine ansattes sikkerhet mens de oppholder seg i utlandet.

Les gratis hvordan tilleggsmodulen A3M Global Monitoring ligger her.

Finn ut mer om bruksområdene til FACT24 nå!

Icon F24 Feedback

Planlegg og
forbered deg

Icon F24 Alarm

Varsling og
mobilisering

Icon F24 Crisis management

Håndter hendelser
og kriser

Icon F24 Gruppe

Berørte grupper av mennesker

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.