Tilgjengelighet og sertifisering

Vårt krav: Du kan stole på oss. Alltid.

Climbing ropes with carabiners Prepare and Plan

Informasjonssikkerhet og driftskontinuitet sertifisert av The British Standards Institution (BSI)

I 2010 var vi det første selskapet i Verden som fikk sitt integrerte administrasjonssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og driftskontinuitet (BCMS) sertifisert av The British Standards Institution (BSI). Fordi vi og våre kunder stiller strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet. For oss er konfidensialitet, integritet og pålitelighet viktige elementer for et tillitsfullt kundeforhold og for profesjonelle tjenester.

BSI-sertifiseringen bekreftet at F24 driver et integrert administrasjonssystem for kritiske forretningsprosesser i samsvar med de internasjonale standardene ISO/IEC 27001:2013 og ISO 22301:2012. Sertifiseringene gjelder både for F24 AG og de fleste av våre datterselskaper.

Den gode følelsen av at all data og informasjon er godt beskyttet

Denne integrerte tilnærmingen understreker kvaliteten på tjenestene våre. Vi utvikler og driver FACT24, vår løsning for proaktiv krisehåndtering og varsling, i samsvar med disse strenge sikkerhetskravene. Derfor er systemet vårt også tilgjengelig i nødssituasjoner, og all sensitiv informasjon er beskyttet iht. internasjonal “good practice”.

I tillegg til de årlige kontrollene som utføres av en uavhengig, akkreditert institusjon, oppnådde vi også vellykket resertifisering i 2013, 2016 og 2019 iht. til standardene ISO/ EC 27001:2013 og ISO 22301:2012. 

Icon F24 Audit-proof documentation

ISO-sertifikatene til F24 

  • Informasjonssikkerhet: ISO/IEC 27001:2013   IS 561846
  • Driftskontinuitet: ISO 22301:2012    BCMS 561848

FACT24: Svært tilgjengelig SaaS-løsning. Garanteres i kontrakten. Fullstendig verifiserbar.

Spesielt innen krisehåndtering, trenger selskaper en pålitelig partner og må kunne stole på deres systemer og kompetanse.. Det er derfor viktig for oss å tilby en krisehåndteringsløsning som har så god sikkerhet mot svikt som mulig. Vi gjør dette med et godt gjennomtenkt sikkerhets- og backupsystem som inkluderer en redundant oppbygning av hele prosesskjeden (steder – systemer –nettverksleverandører). Dette har gjort det mulig for oss å garantere tilgjengeligheten til våre systemer i kontrakten. Vi har registrert og dokumentert tilgjengeligheten til FACT24 månedlig siden desember 2006 og har gjort disse dataene transparente og tilgjengelige.

Telefonisystemene er underlagt konstant intern kvalitetssikring og overvåking i henhold til de definerte standardene. Tilgjengeligheten til våre internettsystemer kontrolleres av et eksternt systemhus.

Icon F24 Partner

Garantert tilgjengelighet

  • 99.99% for FACT24 Alerting Service
  • 99.50% for FACT24 ENS Web Administration
  • 99.50% for FACT24 Web Service Interface
  • 99.50% for FACT24 Collaboration Dashboards
  • 99.50% for FACT24 Case Manager
  • 99.50% for FACT24 CIM-applikasjon

Verdiene referer til ett år.

Aktuell tilgjengelighet FACT24

September 2021

Driftstid: 720 t

FACT24 Services

Tilgjengelighet i t

Downtime in h

Availability in %

FACT24 Alerting Service 720 0:00100
FACT24 ENS Web Administration 720 1:5999.72
FACT24 Web Service Interface 720 0:2399.94
FACT24 Collaboration Dashboards 720 0:1599.96
FACT24 Case Manager 720 0:00 100
FACT24 CIM-applikasjon* 720 0:2099.95

*Gjennomsnittlig verdi av alle FACT24 CIM-installasjoner

Årsgjennomsnitt siden 01.10.2020

Driftstid: 8.760 h

FACT24 Services

Oppnådd tilgjengelighet i %

Garantert tilgjengelighet i %

FACT24 Alerting Service10099.99
FACT24 ENS Web Administration 99,97 99.50
FACT24 Web Service Interface99.9999.50
FACT24 Collaboration Dashboards99,9499.50
FACT24 Case Manager99.9999.50

Bli kjent med FACT24 nå

FACT24 Video Demo

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.