Casestudie: Regjeringen i Catalonia

Forsikre at selskapet blir informert så raskt som mulig

Case study catalanian government first page with shadow

Beskytte menneskene har høyest prioritet

Katastrofehåndtering, befolkningsvarsling og beredskapsplanlegging er sentrale oppgaver for
et lands regjering. I en krisesituasjon må offisielle organer og beredskapsteam varsles og befolkningen informeres. Rask, pålitelig og sikker varsling er kritisk.

FACT24 kan brukes til å implementere et bredt spekter av varsler. Påminnelser av ansvarlige er så enkelt og effektivt som et tastetrykk for å varsle og informere tusenvis av innbyggere.Varsling kan aktiveres fra telefon, web eller app, avhengig av lokasjon. Dette skjer på få sekunder. Det er også mulighet for å bekrefte på en enkelt måte til ansvarlig på at varsling er mottatt.

Lær mer om bruken av FACT24 hos Catalonias regjering og last ned hele casestudien nå!

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.