Scenarier

Alvorlige ulykker

Gode forberedelser og effektiv koordinering kan bidra til å redde liv og verdier.

Helhetlig, proaktiv beredskapsledelse i ulykkessituasjoner med FACT24

En togulykke, en flyulykke, en storbrann eller en eksplosjon i et kjemisk anlegg: Ulykker av alle slag, spesielt når de fører til et stort antall skadde, krever samspill mellom mange forskjellige parter og en sømløs gjennomføring av komplekse prosesser. Det gjelder å varsle og koordinere krisestab og innsatsstyrker, oppdatere status regelmessig og å styre flere team og en stor mengde innkommende informasjon. Situasjonen krever strukturert beredskapsledelse og høy grad av fleksibilitet.

Med FACT24 har vi utviklet et system som på en pålitelig måte følger beredskapsansvarlige gjennom alle faser av en kritisk situasjon – fra risikoovervåking og den første varslingen med et tastetrykk, via ad hoc-telefonkonferanser i krisestaben, til innkalling av spesialteam.

Alt i ett verktøy: Fra forberedelse til evaluering

Når det blir hektisk, hjelper FACT24 med å bevare kontrollen over situasjonen og til å handle fleksibelt. Med vårt alt-i-ett krisehåndteringssystem får de ansvarlige en rask oversikt over utviklingen, statusrapporter og oppgaver, samt muligheten til å konsolidere all innkommende og utgående informasjon, lage felles situasjonsrapporter eller å overvåke offentlige observasjoner på sosiale plattformer.

FACT24 støtter deg allerede på forhånd med den digitale organiseringen av beredskapsledelsen og plan for mulige ulykkesscenarier – slik at alt går raskt og effektivt skulle en hendelse oppstå. I etterkant gir krisehåndteringssystemet automatisk en revisjonssikker logg til dokumentasjons- og analyseformål over alle tiltak og prosesser som er iverksatt.

Hvordan utarbeide sjekklister for virksomhetens kontinuitetsplaner

FACT24 tilbyr en spesiell funksjon for rask og enkel oppretting av individuelle sjekklister. Vi kaller dem «tiltakskort». Lær hvordan du utarbeider sjekklister for virksomhetens beredskapsplaner med tiltakskort i FACT24 CIM. Les artikkelen og laste ned gratis e-bok.

I tilfelle en ulykke er du kan du stole på FACT24:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Full oversikt, hele tiden

Arbeid med flere hendelser samtidig, langsiktig, uavhengig av sted og over hele verden.

F24 Collaboration

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommuniser profesjonelt

Opptre sikkert utad – med maler for statusrapporter samt kommunikasjon med media og publikum. Sett opp krisetelefon, og kommuniser med pårørende.

Icon F24 Audit-proof documentation

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.