Scenarier

Bortfall av IT og kritisk infrastruktur

Selv om ingenting fungerer lenger, kan du stole på FACT24. Slik at bortfall av IT og kritisk infrastruktur kan håndteres raskt.

Lengre bortfall eller kort avbrudd? Proaktiv krisehåndtering er avgjørende.

Kritisk infrastruktur er livsnervene for næringsliv og samfunn. «Alltid på» er ikke bare et motto, det er en nødvendighet. Bortfall av strømnett, energi- og vannforsyning, stillstand i viktige trafikkårer eller svikt i informasjons- og telekommunikasjonssystemer (IKT) kan få alvorlige konsekvenser. Spesielt IKT-systemer er nå mer enn noen gang kjernen og motoren i forretnings- og dagliglivet.

Etter vår erfaring er tre ting avgjørende for å holde bortfall så små og korte som mulig:

  • Proaktiv krisehåndtering og hendelsesstyring for å kunne reagere tidlig på alvorlige hendelser
  • Rask inngripen gjennom smart varsling av innsatsstyrker og nøkkelpersoner
  • Profesjonell intern og ekstern kommunikasjon, fordi en svikt i kritisk infrastruktur vanligvis påvirker et stort antall mennesker.

I FACT24 har vi kombinert alt dette i ett brukergrensesnitt – for koordinert, sømløs handling i en krise.

Digitalisert kontinuitets- og beredskapsplaner samt omfattende internasjonal kriseovervåking bidrar til å identifisere risikoer på et tidlig stadium og gjør deg i stand til å handle proaktivt. Ved en hendelse blir berørte parter og innsatsstyrker varslet automatisk og målgruppespesifikt. Omfattende samarbeidsverktøy, inkludert digital oppgavestyring, muliggjør åpen og tydelig krisehåndtering.

I tillegg sikrer profesjonelle kommunikasjonsfunksjoner effektiv og rask kommunikasjon med media, interessenter og publikum. Med FACT24 gjør vi kriselederne i stand til å gjøre alt for å sikre at et bortfall bare blir til et kort avbrudd.

Alltid tilgjengelig: FACT24 er alltid klar til bruk. Garantert.

Det er kritisk ved bortfall av IT: Da er interne kommunikasjons- eller overvåkingssystemer ofte ikke lenger tilgjengelige for å håndtere hendelsen. Som SaaS-løsning er FACT24 uavhengig av IT i egen virksomhet, og med en bekreftet høy tilgjengelighet på minst 99,50 prosent, klar til bruk når som helst. Garantert.

Med FACT24 kan du trygt beskytte IT-kriser:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Full oversikt, hele tiden

Arbeid med flere hendelser samtidig, langsiktig, uavhengig av sted og over hele verden.

Icon F24 Group

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Vær hele tiden handledyktig

Vi garanterer kontraktsmessig en tilgjengelighet på minst 99,50 prosent.

Icon F24 Conference call

Kommuniser aktivt

Opptre raskt og målrettet utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media, interessenter og publikum.

Case study IBM first page with shadow

Katastrofer og forretningskontinuitetsstyring på IBM Sveits

For det sveitsiske selskapet IBM Schweiz AG er katastrofe- og forretningskontinuitetsstyring topprioritet i tilfelle driftsproblemer eller -avbrudd. Lær mer om bruken av FACT24 på IBM.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.