Scenarier

Naturkatastrofer

Bare et lite forsprang kan få stor betydning: Å sikre eiendeler og redde liv med pålitelig tidlig varsling og rask kommunikasjon

FACT24 Visual Naturkatastrofe flom

Handle raskt og sikkert ved naturkatastrofer med den komplette-krisehåndteringsløsningen FACT24

La oss snakke om været. Ikke bare er det et universelt samtaleemne, det er også en viktig faktor i økonomien. Riktignok blir værvarslingen mer og mer presise, men klimaendringene fører i økende grad til ekstreme, uforutsigbare naturhendelser. Ifølge BCI Emergency Communication Report 2021 er naturkatastrofer og værrelaterte hendelser blant de tre største utløserne av kriser.

Fra mer enn 20 års erfaring med krisehåndtering vet vi at når det gjelder naturkatastrofer og katastrofehåndtering, er to ting spesielt viktig: pålitelig tidlig varsling og rask handling. Da vi utviklet FACT24, la vi derfor stor vekt på forebygging av kriser. Med digitaliserte kontinuitets- og beredskapsplaner samt omfattende internasjonal kriseovervåking kan naturkatastrofer oppdages så tidlig som mulig, og forebyggende tiltak kan iverksettes. Med automatisert, målgruppespesifikk varsling via e-post, SMS, telefon, Messenger eller app, er det mulig å varsle og mobilisere berørte og innsatsstyrker raskt og målrettet. En kvitteringsfunksjon og omfattende samarbeidsverktøy, inkludert digital oppgavestyring, muliggjør åpen og tydelig krisehåndtering.

Som SaaS-løsning er FACT24 tilgjengelig hele tiden, overalt og på forskjellige enheter – selv om egen IT-infrastruktur går ned. På denne måten sørger vi for at kriseledere beholder oversikten selv i uoversiktlige situasjoner og kan kommunisere med alle relevante interessenter. Loggføring og dokumentasjon skjer fullstendig automatisert, og situasjonsrapporter kan enkelt opprettes i samarbeid. Ett verktøy for nesten alle faser av katastrofehåndtering – enkelt, digitalt, pålitelig.

Martin Stamm, salgsdirektør bei A3M

«I en krise teller hvert sekund. Hvis virksomheter raskere får vite om potensielle risikoer, kan de varsle sine ansatte tidligere og iverksette mottiltak.»

Internasjonal kriseovervåking med A3M

FACT24-kunder får pålitelige tidlige varsler via den integrerte tidligvarslingstjenesten A3M Global Monitoring.  Basert på mer enn 500 bekreftede nyhetskilder, inkludert nyhetsbyråer, varslingssentre for orkan og jordskjelv samt sosiale medier, gir den pålitelig informasjon om risikoer som nærmer seg – fra politisk uro til stormer og naturkatastrofer. Helt uten ytterligere innsats: Hvis det kommer en melding om temaene som er forhåndsdefinert av brukerne, kan FACT24 automatisk starte en varsling. Dermed går ingen tid tapt – og et lite forsprang kan ha stor effekt.

Med FACT24 kan du:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Full oversikt, hele tiden

Arbeid med flere hendelser samtidig, langsiktig, uavhengig av sted og over hele verden..

Icon F24 Group

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommunisere profesjonelt

Opptre sikkert utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med kunder, leverandører og publikum.

Icon F24 Tasks

Dokumentere revisjonssikkert

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.