Scenarier

Pandemi

Pandemiutbrudd: Håndter en unntakstilstand med full oversikt over helhet og detaljer

Samordnet handling i globale kriser – alt-i-ett krisehåndtering og hendelsesstyring med FACT24.

Våren 2020 kom ett bestemt krisescenario på dagsorden til beredskapsansvarlige verden over: Pandemi. Når virksomheter over hele verden stopper produksjonen, forsyningskjeder bryter sammen og usikkerhet gjør en klar planlegging umulig, utfordres kriselsen: Ikke bare er det viktig å holde selskapet mest mulig arbeidsdyktig og beskytte de ansattes helse, organisasjonen har også et sosialt ansvar. IT, administrasjon av fasiliteter, menneskelige ressurser, kommunikasjon, produksjon – hele selskapet er tvunget til å tenke og handle på nye måter.

II denne situasjonen er fremtidsrettet planlegging og samordnet arbeid grunnlaget for god krisehåndtering, fordi alt henger sammen med og avhenger av alt. På FACT24 har vi derfor lagt spesiell vekt på profesjonell forberedelse, brukervennlighet og gjennomtenkte samarbeidsfunksjoner.

Krisehåndtering fra A til Å: enkelt, profesjonelt, digitalt

Med FACT24 kan alle krav som oppstår i en slik global krisesituasjon, håndteres enkelt og integrert: Forebyggende tiltak, kriseovervåking, varsling av ansatte, adhoc-koordinering i krisestaben, sikker kommunikasjon via app, delegering av oppgaver, dokumentasjon av alle hendelser – og selvfølgelig alt på internasjonalt nivå og for multinasjonale team. Varsle flere tusen ansatte med et tastetrykk – også basert på hvor de er? Sette opp en informasjonstelefon for kunder for å håndtere et høyt antall henvendelser? Arbeide sammen om neste situasjonsrapport uavhengig av sted? 

Alt dette og mange andre krav til krisehåndtering kan enkelt håndteres med FACT24. Vi har kombinert erfaringen fra 20 års krisehåndtering og varsling i ett verktøy, slik at også globale kriser kan håndteres forutsigbart og med oversikt.

Slik kommer du en pandemi i møte med FACT24:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Full oversikt, hele tiden

Arbeid med flere hendelser samtidig, langsiktig, uavhengig av sted og over hele verden.

Icon F24 Group

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Partner

Vær hele tiden handledyktig

Vi garanterer kontraktsmessig en tilgjengelighet på minst 99,50 prosent. 

Icon F24 Conference call

Kommuniser aktiv

Opptre raskt og målrettet utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media, interessenter og publikum.

Video-serien COVID-19 – Preparing for the next wave

Martin Petts har jobbet innenfor krisehåndtering, beredskap, IT-kontinuitet og personvern i over 20 år. I en videoserie i sju deler gir han tips om hvordan man kan håndtere konsekvensene av covid-19-pandemien og informerer om potensielle fremtidige utfordringer og hvordan man kan takle dem i egen virksomhet.

« I en situasjon som er under konstant utvikling, er viktig å følge situasjonen nøye. Ting kommer til å endres på en daglig eller til og med timebasis, og det vil være veldig viktig å unngå forvirring i organisasjonen..»Martin Petts, F-24 UK Ltd.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.