Scenarier

Terrorangrep

Når diskresjon og hastighet teller: Krisehåndtering under terrorangrep og voldelige overgrep

For bedre oversikt og koordinert handling: Proaktiv krisehåndtering meed FACT24

Å forberede seg på terrorangrep, masseskyting, gisselsituasjon eller andre viljeshandlinger er i dag en viktig del av krisehåndtering og beredskapsplanlegging. Terrorisme og andre eksterne trusler har økt over hele verden og er nå dessverre en standard del av hverdagen Rask, forsvarlig inngripen er ofte livsviktig i disse situasjonene. En god oversikt over situasjonen samt effektive kommunikasjons- og krisehåndteringssystemer er avgjørende.

Med FACT24 gir vi den beredskapsansvarlige en alt-i-ett-løsning som støtter dem i alle faser av en krise – fra forebyggende tiltak via digital beredskapsplanlegging og forberedelse av ulike scenarier, til automatisk varsling av krisestaben. I kritiske unntakssituasjoner er tid en avgjørende faktor. Våre smarte varslingsfunksjoner – det være seg stedsbaserte eller basert på kvalifikasjoner, vaktlister eller tidligere varsler – sørger for at hvert minutt brukes effektivt. En åpen oppgavestyring og funksjoner for koordinering av mediehenvendelser eller informasjon til pårørende, gjør det mulig å beholde oversikten, selv når ting blir ekstremt hektiske.

Loggføring og dokumentasjon, som det vanligvis ikke er tid til i slike travle situasjoner, er helt automatisk og revisjonssikker – og gir verdifull innsikt for analyse og gjennomgang av beredskapsplanene i etterkant. FACT24 er krisehåndtering fra A til Å i ett verktøy – digitalt, effektivt og så enkelt som mulig.

«Takket være den automatiske varslingen med FACT24 var mer enn 100 ekstra kolleger samlet foran akuttmottaket i løpet av 30 minutter. Slik kunne vi raskt danne innsatsteam og ta hånd om de skadde.»


Prof. Dr. Peter Biberthaler, direktør for Klinik für Unfallchirurgie, Klinikum Rechts der Isar.

Handle trygt ved terrorangrep.

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

Icon F24 Globe

Full oversikt, hele tiden

Arbeid med flere hendelser samtidig, langsiktig, uavhengig av sted og over hele verden.

Icon F24 Group

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister.

Icon F24 Conference call

Kommunisere profesjonelt

Opptre sikkert utad med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media og interessenter.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.